Obleka naredi človeka - Slovenija z manj odpadnega tekstila

Pravična trgovina Slovenije, Ekologi brez meja in društvo Focus smo zagnali projekt Obleka naredi človeka. Organizacije, ki se že leta vsaka na svojem področju zavzemamo za okolju in ljudem prijazno modo, združujemo moči v projektu, ki ga začenjamo z obsežno vseslovensko raziskavo.

Prvi cilj novega projekta Obleka naredi človeka je ugotoviti stanje na področju oblačil v Sloveniji, in sicer tako z vidika količine oblačil, ki so na voljo v trgovinah, kot tudi količin tekstilnih odpadkov. Predvsem nas zanima, kaj se z oblačili zgodi, ko pristanejo v zbirnih centrih ter kakšni so trendi na področju ponovne uporabe in reciklaže. Na potrošnike smo tako naslovili anketni vprašalnik, s katerim želimo podrobneje raziskati, koliko oblačil kupujejo, zakaj in kaj naredijo z njimi, ko jih ne nosijo več.

Rezultati raziskave so naša podlaga za nadaljnje zagovorniško in ozaveščevalno delo. Vse tri organizacije, ki jih je združil projekt, financiran s strani ACF Slovenija, pozivamo k spremljanju informativnih vsebin na novem Instagram profilu Obleka naredi človeka.

Avtor: Katja Sreš