NA KRATKO O PROJEKTU

Projekt Obleka naredi človeka v ospredje postavlja izzive tekstilne industrije ter njenega vpliva na ljudi in okolje. S pridobivanjem novih podatkov, ozaveščanjem in krepitvijo zavezništev med akterji, ki se ukvarjajo s to problematiko, želi doseči preobrazbo potrošnikov v uporabnike in odločevalce spodbuditi k sprejemanju ustreznih politik in ukrepov.

Izvajanje projekta smo začeli 1. 9. 2020, trajal pa bo do 31. 1. 2022. Vrednost projekta je 56.700 EUR. Za več informacij se lahko obrnete na vodjo projekta Živo Lopatič, ziva@pravicna-trgovina.si ali obiščete spletno stran www.pravicna-trgovina.si. Partnerice projekta smo Zavod za pravično trgovino, 3MUHE, Ekologi brez meja in Focus, društvo za sonaraven razvoj.

Projekt financira Active Citizens Fund – Slovenija.

KONKRETNE AKTIVNOSTI

Instagram pogovor s strokovnjaki in izivi

Vsako nedeljo ob 18.30 na Instagram profilu projekta poteka pogovor v živo z različnimi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z oblačili. Do tega trenutka smo že gostili podjetje Lanabe, društvo Smetumet, Katarino Šrimpf Vendramin iz ZRC-SAZU, trgovino Naturaland in WhollyLife.si. Načrtovani gostje: strokovnjakinja s področja predelave oblačil, študentje, ki se ukvarjajo z oblikovanjem tekstilij in oblačil, izvajalci izmenjevalnic, predelovalci oblačil, drugi ponudniki alternativnih virov oblačil (predelava, izmenjava, popravila) ipd.

Mesečno pa tako prek Instagrama kot drugih komunikacijskih kanalov spodbujamo posameznike k spoznavanju njihovih oblačil, s čimer pridobivamo neprecenljiv vpogled v nakupovalne navade in navade ravnanja z oblačili. 

RAZISKAVA

Namen raziskave je pridobiti čim bolj natančne podatke o stanju na področju (odpadnih) oblačil v Sloveniji. V raziskavo smo vključili vse deležnike, ki s svojim delovanjem vplivajo na količine odpadnih oblačil: posameznike, komunalna podjetja, proizvajalce, trgovce z novimi in rabljenimi oblačili, zbiralce odpadkov in zbiralce rabljenih oblačil. Najpomembnejši izsledki raziskave bodo predstavljeni tudi v obliki infografike.

Odprtje spletnega mesta Obleka naredi človeka

Poleg nastopa na družbenih omrežjih bo mogoče vse rezultate in pobude projekta spremljati na pričujoči spletni strani, ki bo tudi po izteku projekta nudila mesto za predstavitev aktivnosti partnerjev projekta na področju tekstila. Spletno mesto je pomemben vir informacij za odločevalce, medije in vzgojno-izobraževalne ustanove, vključevalo pa bo tudi števec promocijskih majic kot posebno orodje interakcije z uporabniki.

Webinarji za novinarje

Načrtovana sta webinarja, namenjena opolnomočenju novinarjev za poročanje o problematiki tekstilne industrije. Prvi webinar, ki bo potekal v torek, 30. marca, bo obravnaval osnove vpliva tekstilne industrije na okolje in ljudi, najnovejše izsledke tujih raziskav, poseben poudarek pa bo tudi na predstavitvi dognanj raziskave, ki je rezultat pričujočega projekta.

Spodbujanje raziskovalnega novinarstva

Odpiranje določenih tem problematike tekstilne industrije je sila kočljivo. Domnevo je potrdila tudi izvedba slovenske raziskave, v sklopu katere zaradi nedostopnosti sogovornikov in podatkov nismo prišli do želenih odgovorov. Zato bomo k sodelovanju spodbudili 4 raziskovalne novinarje ter ponudili izhodišča in podatke za izbrane izzive, med drugimi raziskovanje, kaj se zgodi z neprodanimi oblačili trgovcev s hitro modo, in kam gredo rabljena oblačila iz zabojnikov za zbiranje tekstila.

Dokumentarni film

S filmom bomo predstavili življenjski cikel oblačil (od pridelave surovine, izdelave, nošenja in odpada) in v ospredje postavili dobre slovenske prakse proizvodnje in ravnanja z oblačili.

Priročnik za potrošnike

Na enem mestu zbrane informacije z razlago osnovnih pojmov in priporočili za ravnanje z oblačili. Priročnik bo pospremila tudi infografika.

Razprava s (političnimi odločevalci) in okrogla miza

Srečanja s ključnimi deležniki in drugimi (političnimi) odločevalci, ki lahko vplivajo na spremembe politik in sprejem ukrepov. Podlaga za razprave bo analiza obstoječega zakonodajnega okvirja, ki je prav tako eden izmed rezultatov projekta. Priložnost za izmenjavo mnenj in stališč ter preizpraševanje možnih nadaljnjih korakov bo ponudila okrogla miza z relevantnimi akterji na področju ravnanja z oblačili v Sloveniji.

Oblikovanje priporočil za (politične) odločevalce

Priprava priporočil o trajnostni obravnavi problematike tekstila/oblačil (od proizvodnje, do odpadka in predelave) za odločevalce, z analizo obstoječega zakonodajnega okvira, izsledki raziskave in upoštevajoč izraženih stališč različnih deležnikov in predvsem z upoštevanjem omejenosti planetarnih in nacionalnih možnosti. 

Vzpostavitev zavezništva

Vzpostavitev mreže organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju trajnostnega ravnanja s tekstilom/oblačili v Sloveniji in po svetu. V zavezništvo bo vključenih najmanj 15 akterjev.

Obeležitev prvega slovenskega dneva v rabljenih oblačilih

Pridružili se bomo aktivnostim Tedna modne revolucije (Fashion Revolution Week), ki ga vsako leto obeležujemo okrog 24. aprila. Na ta dan se je namreč porušila zgradba v Rana Plazi v Bangladešu in pod seboj pokopala več kot 1000 ljudi. Letos se bomo vključili v mednarodne aktivnosti, ki izpostavljajo blagovne znamke temelječe na izkoriščanju delovne sile in dali glas najbolj izkoriščanim. V Sloveniji pa bomo tem aktivnostim dodali še ozaveščanje o alternativah hitri modi in javnost prek različnih aktivnosti pozvali, da se nam pri tem pridružijo. Najpomembnejši dan v tem tednu pa bo 23. april, ko bomo javnost pozvali, da se obleče v rabljena oblačila in skupaj z nami obeleži Prvi dan v rabljenih oblačilih v Sloveniji.