Evropski poslanci se odločajo o zaščiti človekovih pravic

Evropski parlament bo 8. marca glasoval o Poročilu o dolžni skrbnosti človekovih pravic, ki vključuje obvezo za multinacionalke, da bodo povsod po svetu spoštovale človekovew pravice in varovale okolje.
 
Evropske poslance pozivamo, da Poročilo podprejo, ker:
👉 priporoča uvedbo OBVEZNE dolžne skrbnosti človekovih pravic in okolja,
👉 zagotavlja ustrezne ukrepe, da jih lahko uvedejo tudi mala podjetja,
👉 priznava nujnost vključevanja deložnikov v nastajanje in implementacijo strategije dolžne skrbnosti v podjetjih,
👉 zahteva vzpostavitev nacionalnih teles, ki bodo izvajala preglede v podjetjih in izvajanje strategij dolžne skrbnosti,
👉 zahteva od držav članic, da bodo pripravile procese, po katerih bodo kaznovale podjetja za neizvajanje dolžne skrbnosti in žrtvam zagotovile ustrezno nadomestilo za storjeno škodo.
 
Pandemija COVID-19 je razkrila krhkost svetovnih vrednostnih verig in močno povečala tveganja za kršenje človekovih pravic, kot sta prisilno delo in delo otrok. Izvajanje dolžne skrbnosti v podjetjih bo pripomobglo k zagotavljanju, da zasebni sektor ne bo povzročal ali prispeval k prihodnjim krizam in bo bolje pripravljen na globalne šoke.