Priprava strategije za ureditev področja tekstila

Iz vsebin na spletnih straneh Evropskega parlamenta:

EU želi pospešiti prehod na krožno gospodarstvo, kamor sodi tudi preučevanje učinka hitre mode na okolje.

Marca 2020 je Komisija sprejela nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ki vključuje strategijo EU za tekstil, katere namen je spodbuditi inovacije in ponovno uporabo v sektorju. Parlament bo v začetku leta 2021 glasoval o samoiniciativnem poročilu o akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo.

Februarja 2021 je Parlament sprejel resolucijo, v kateri se je zavzel za nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo in zahteval dodatne ukrepe, ki bodo omogočili preoblikovanje EU v ogljično nevtralno, okoljsko trajnostno, nestrupeno in popolnoma krožno gospodarstvo do leta 2050. Med predlaganimi ukrepi so strožji predpisi glede recikliranja in zavezujoči cilji glede uporabe in porabe materialov do leta 2030.

Med predlogi poslancev so tudi novi ukrepi proti onesnaževanju z mikrovlakni in strožji standardi za uporabo vode.

Sodelovanje nevladnih organizacij pri pripravi predlogov:

Velika mednarodna skupina nevladnih organizacij pod vodstvom Fair Trade Advocacy Office je konec leta 2020 predstavila predlog strategije za ureditev področja tekstila, oblačil, usnja in obutve. Predlog je bil predan Evropski komijisi. Ta pa ga je vključila v kažipot priprave osnutka Strategije za ureditev tekstila. Od objave kažipota do danes so nevladne organizacije izvedle več posvetovanj in delavnic z Evropsko komisijo, da bi ta upoštevala čim več predlogov, ki smo jih pripravili.

Naslednji sestanek z Evropsko komisijo o tej temi bo 17. novembra 2021.

Dostop do celotnega predloga strategije, ki smo ga pripravile nevladne organizacije pa je navoljo tukaj.

Potrjevanje poročila o dolžni skrbnosti

Evropski parlament je 8. marca glasoval o Poročilu o dolžni skrbnosti človekovih pravic, ki vključuje obvezo za multinacionalke, da bodo povsod po svetu spoštovale človekovew pravice in varovale okolje.
 
Evropske poslance smo pozvali, da Poročilo podprejo, ker:
👉 priporoča uvedbo OBVEZNE dolžne skrbnosti človekovih pravic in okolja,
👉 zagotavlja ustrezne ukrepe, da jih lahko uvedejo tudi mala podjetja,
👉 priznava nujnost vključevanja deložnikov v nastajanje in implementacijo strategije dolžne skrbnosti v podjetjih,
👉 zahteva vzpostavitev nacionalnih teles, ki bodo izvajala preglede v podjetjih in izvajanje strategij dolžne skrbnosti,
👉 zahteva od držav članic, da bodo pripravile procese, po katerih bodo kaznovale podjetja za neizvajanje dolžne skrbnosti in žrtvam zagotovile ustrezno nadomestilo za storjeno škodo.
 
Pandemija COVID-19 je razkrila krhkost svetovnih vrednostnih verig in močno povečala tveganja za kršenje človekovih pravic, kot sta prisilno delo in delo otrok. Izvajanje dolžne skrbnosti v podjetjih bo pripomobglo k zagotavljanju, da zasebni sektor ne bo povzročal ali prispeval k prihodnjim krizam in bo bolje pripravljen na globalne šoke.
 
Več o aktivnostih, ki so potekale po državah Evropske unije, da bi državljani odločevalcem sporočili, da nam je mar, lahko preberete tukaj. #holdbizaccountable #duedilligence
 
VSI SLOVENSKI POSLANCI V EVROPSKEM PARLAMENTU SO GLASOVALI ZA POROČILO!