Priprava nove strategije za ureditev področja tekstil na ravni Evropske unije

Pred nami je še ena prelomnica, ki bo vplivala na svetovno oskrbovalno verigo s tekstilnimi izdelki. Evropska komisija namreč pripravlja novo strategijo, ki temelji na:

– zaščiti človekovih pravic in okolja v tekstilni industriji na način zagotavljanja dolžne skrbnosti in vpeljavi mehanizmov za prijave in kaznovanje kršiteljev,

– pospeševanju razvoja krožno ekonomskih poslovnih procesov, v katerih se uporablja manj naravnih surovin in predeluje več že uporabljenih,

– uvedbi enotnega certifikata/znaka,

– razvoj procesov reciklaže izdelkov, ki so že v obtoku,

– vpeljavi bolj pravičnih odnosov med proizvajalci in trgovci, ki izključujejo nepravične trgovinske prakse ter izkoriščanje šibkejših v poslovnih odnosih,

– splošnem zmanjšanju proizvodnje in potrošnje tekstilnih izdelkov.

 

V pripravo nove strategije smo se vključile tudi nevladne organizacije iz Slovenije in prispevale svoje delež k pripravi senčne tekstilne strategije, ki je ena izmed dokumentov, na katerega se pri pripravi strategije opira Evropska komisija.

Proces priprave tovrstne strategije je dolg in zapleten, a smo odločeni, da mu sledimo in se vključujemo na vseh ravneh, kjer lahko. Podali smo že naše mnenje na t. i. Roadmap – prvi dokument Evropske komisijo, v katerem napovedujejo, kako se bodo lotili priprave strategije in katere cilje želijo doseči. Naslednji korak je t. i. Questionnaire, ki že bolj natančno opredeljuje vsebino strategije v pripravi in je namenjen določanju prioritet in dopolnitvam prvega dokumenta. Rok za oddajo našega prispevka temu delu procesa je 4. avgust 2021 in prav zdaj z mednarodnimi nevladnimi organizacijami usklajujemo naša stališča, ki jih bomo posredovali naprej.

#OblekaNarediCloveka #ACFSlovenia